logo

קניה בטוחה

 אתרנו משתמש באמצעי האבטחה הטובים בשוק על מנת לאפשר רכישה פשוטה ובטוחה דרך האתר.
השקענו משאבים רבים בבנית מערכת לאבטחת מידע ולשמירה על הפרטיות, המבוססת על הכלים המתקדמים ביותר בתחום זה: שרתי אבטחה מתוחכמים בתחום אבטחת המידע, מגינים על מערכות האתר ועל כל שרשרת החיוב ומערך האספקה.

 

רכישה מאובטחת

באתר זה אנו מציעים רכישה מאובטחת בכל סוגי כרטיסי האשראי. באתר מופעלות מערכות לאבטחת מידע לקניה בטוחה מהמתקדמות בעולם של חברת פלאקארד בתקן PC1 ועל בסיס SSL.
טכנולוגיה זו עומדת בתקנים ובסטנדרטים בינלאומיים ובדרישות כל חברות האשראי. בשיטה טכנולוגית זו הנתונים עם העברתם למחשב, מוצפנים במקור והופכים אותם לרצף חסר משמעות של סימנים, אותיות ומספרים. נתונים המוכנסים ע”י לקוחות האתר אינם נשמרים במערכת . כל פרטי הלקוח, למעט פרטי החיוב, נשמרים במערכת על גבי שרת מאובטח שאינו ניתן לגישה, אלא למי שהורשה לכך. כמו כן, אנו נוקטים אמצעי הגנה נוסף, ביצוע בדיקה קפדנית לאימות פרטי הכרטיס מול חברות האשראי בכל קניה וקניה.

 

השימוש בכרטיסי האשראי באתר מוגן ומבוטח ע”י חברות כרטיסי האשראי

 לכן כל “שימוש לרעה” בכרטיס האשראי לא ייזקף לחובת בעל הכרטיס, כלומר העסקה לא תאושר. במקרה כזה יוחזר ללקוח מלוא הסכום ע”י חברת כרטיסי האשראי, תוך 30 יום לכל היותר מיום ביצוע העסקה.

 

חיוב חוזר המאפשר רכישה חוזרת פשוטה ובטוחה

לידיעתכם, פרטי כרטיס האשראי מוצפנים ואינם נשמרים בשרתי של וי קר או בחברת הסליקה. יחד עם זאת,  בכדי שבכל עסקה חוזרת לא יידרש הלקוח להזין את פרטי כרטיס האשראי מחדש, וכדי לאפשר חיוב של שירות מתחדש נוצר בעת הרכישה, מספר מזהה ייחודי לכל לקוח לחיוב חוזר, באמצעותו חברת האשראי מזהה את הלקוח והכרטיס המקורי שהוזן. מזהה זה מחליף את פרטי כרטיס האשראי המקורי ברכישות עתידיות, אך לא יכול לשמש אף גורם אחר לחיוב הלקוח.

 

קנייה דרך שירות לקוחות

בנוסף, ניתן להזמין באתר מבלי להקליד את פרטי האשראי ולמסורם טלפונית לאחד מנציגי האתר.
פרטיות: וי קר מבטיחה כי לא תעשה באינפורמציה השמורה אצלה כל פעולה המנוגדת לתנאי המסחר התקינים וכי לא תעביר מידע רגיש זה לשום גורם שלישי אחר. כדי
לשמור על פרטיותו של כל לקוח במהלך ביצוע הרכישה באתר, יתבקש הלקוח להקיש את האימייל כשם המשתמש ואת הסיסמה שקבע מראש.

Untitled-1   pci-dss-logo

למבחר המוצרים:   

מתחילים כאן - כניסה לאתר
Facebook YouTube Instagram